Dňa 12.11.2019 sa u nás v rámci dňa otvorených dverí DSS (Deň PSK) prezentovali študenti z Cirkevnej spojenej školy zo Školskej ulici vo Vranove nad Topľou s projektom EUROSCOLA 2020.  Informácie o Európskej únii boli prezentované zábavnou a nenáročnou formou, ktorej porozumeli aj naši klienti so zdravotným znevýhodnením. Aj ich pričinením sme mali skvelý deň otvorených dverí...