PARTNERI:

     ·       Úrad Prešovského samosprávneho kraja,  Prešov 

      ·       Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 5,  Vranov n/T

     ·        Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 140,  Vranov n/T

     ·        Hornozemplínska knižnica, M.R. Štefánika 875,  Vranov n/T

     ·        Zariadenia sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja

     ·        Kaderníctvo New style vo Vranove  n/T

     ·        Gréckokatolícka farnosť sv.pátra Pia vo Vranove n/T - Juh

     ·        Cirkevná  spojená škola, Školská 650,  Vranov n/T

     ·        Lidl, Duklianskych hrdinov 2632,  Vranov  n/T

     ·        Externá starostlivosť v zdravotníctve – uplatňuje sa slobodná voľba lekára, v kompetencii zákonných zástupcov, rodinných príslušníkov