Stravovacia prevádzka pripravuje pre prijímateľov sociálnej služby racionálnu stravu podľa jedálneho lístka. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadený riaditeľkou DSS. Členom komisie je aj zástupca prijímateľov sociálnej služby. Jedálny lístok je sprístupnený na viditeľnom mieste v jedálni a na webe.

Jedálne lístky

   

 

 

Celodenná racionálna strava prijímateľov sociálnej služby pozostáva z:

 ·         raňajok

 ·         desiatej

 ·         obeda

 ·         olovrantu

 ·         večere

 Strava je podávaná v jedálni. Imobilným prijímateľom sociálnej služby je strava podávaná na izbe. V jedálni sa stravujú aj zamestnanci DSS.