V DSS sa poskytuje týždenná pobytová forma, ktorej súčasťou je ubytovanie.  Ubytovanie v týždennej forme sa prijímateľom sociálnej služby poskytuje v obytných miestnostiach s príslušenstvom.

K dispozícii sú aj spoločné priestory vybavené potrebným zariadením a nábytkom.

Základné vybavenie obytných miestností je lôžko, nočný stolík, stôl, stolička, skriňa, nástenný vešiak. V dvoch izbách majú klienti k dispozícii TV.

Máme k dispozícii štyri izby, z ktorých sú dve dvojlôžkové a dve trojlôžkové, dve izby sú zabezpečené šiestimi polohovacími elektrickými posteľami. V spálňach je zabezpečená a dodržiavaná intimita pre prijímateľov pri opatrovateľských a sebaobslužných činnostiach.  Prijímatelia majú možnosť počas dňa využívať denné miestnosti, spoločenskú miestnosť, rehabilitačnú miestnosť, dve triedy, jedáleň, dve terasy v budove zariadenia. V objekte sa nachádzajú dve kúpeľne, v jednej sa nachádza hydromasážna vaňa, v obidvoch dve bezbariérové sprchovacie kúty s príslušenstvom, 3 bezbariérové WC s príslušenstvom.