Motto

„Reč lásky je jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia.“