1. VÍZIA

Víziou nášho zariadenia je vytvoriť lepší každodenný život pre našich prijímateľov  zlepšovaním ich kvality života a prostredia na základe ich individuálnych potrieb.

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Prešovského samosprávneho kraja.

 

2. POLITIKA KVALITY SOC. SLUŽIEB

- zavádzaním procesního systému riadenia kvality /nový spôsob myslenia/ dochádza k skvalitneniu organizovania a riadenia činností a tým aj k skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb.

- odborné činnosti, ktoré poskytujeme v našom zariadení prijímateľom sociálnej služby sú poskytované odborným personálom.

- ďalšie vzdelávanie zamestnancov /investície do ľudského kapitálu/ prinesú zvýšenú odbornú úroveň zamestnancov a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

- pozitívne vztahy medzi zamestnancami, prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi vytvárajú „ rodinnú“ atmosféru v zariadení.

 

3. CIELE KVALITY NA ROKY 2019 – 2021

 

4. MAPA PROCESOV