V rámci tejto terapie prevádzame tieto aktivity:

- na rozvoj jemnej motoriky - otváranie, zatváranie dlane, kŕmenie psíka, vystretie prstov za pomoci psíka, hladkanie otvorenou dlaňou a uvoľneným zápästím, prevádzanie bazálnej stimulácie na horných a dolných končatinách.

- na rozvoj hrubej motoriky - chôdza za pomoci psíka, podliezanie popod psíka, nácvik chôdze s dopomocou cez prekážky, nácvik stoja na nestabilnej ploche 

 

 

SNOEZELEN

Od roku 2014 v našom zariadení sociálnych služieb vo veľkej miere v našej odbornej činnosti využívame aj "snoezelen" - multisenzorickú miestnosť, ktorá je definovaná ako dynamické prostredie intelektuálneho vlastníctva postavené na citlivom, prepojenom vzťahu medzi účastníkom, skúseným doprevádzajúcim človekom a kontrolovaným prostredím, v ktorom sa ponúka veľké množstvo zmyslových stimulov.

Snoezelen je svetom kúzel, ktorý charakterizuje najdôležitejšie prvky 

  • Vizuálne - stimulácia zrakového vnímania
  • Sluchová - stimulácia sluchového vnímania
  • Haptika - taktilná stimulácia
  • Čuch, vône a čuchové vnemy
  • Chuť - stimulácia chuťových vnemov

V snoezelene využívame aj nasledovné terapie - muzikoterapiu, dramatoterapiu, bibioterapiu, aromaterapiu...