V rámci tejto terapie prevádzame tieto aktivity:

- na rozvoj jemnej motoriky - otváranie, zatváranie dlane, kŕmenie psíka, vystretie prstov za pomoci psíka, hladkanie otvorenou dlaňou a uvoľneným zápästím, prevádzanie bazálnej stimulácie na horných a dolných končatinách.

- na rozvoj hrubej motoriky - chôdza za pomoci psíka, podliezanie popod psíka, nácvik chôdze s dopomocou cez prekážky, nácvik stoja na nestabilnej ploche