Krídla túžby

Dňa 3. 7. 2013 sme sa zúčastnili 3. ročníka regionálnej súťaže v sociálnych službách s názvom Krídla túžby 2013. Organizátorom tohto ročníka sa zhostilo Centrum sociálnych služieb v Osadnom. Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo deväť zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. Naši prijímatelia sociálnych služieb vystúpili s programom „STONOŽKA“. Boli úžasní a šťastní. Na úvod programu vystúpil Jakub Petraník, finalista druhej série SuperStar, ktorý sa svojím vystúpením postaral o skvelú zábavu. V hlavnej časti súťažnej prehliadky sa postupne prezentovalo všetkých deväť zariadení sociálnych služieb. Skvelé a obdivuhodné výkony prijímateľov týchto zariadení roztlieskali všetky ruky prítomných divákov. Záver vydareného podujatia patril zábave, o ktorú sa postarali požiarnici z Papína penovou show a hudobná skupina Moon z Medzilaboriec, ktorá všetkých roztancovala až do neskorších popoludňajších hodín.