Akcie v máji

CVIČENIE POŽIARNIKOV

07. 05. 2013 sme boli na ihrisku na prechádzke, počasie bolo výborné a na ihrisku trénovali hasiči. Nacvičovali rýchlosť a zručnosť pri hasení požiaru, rozťahovali hadice, založili oheň a hasili ho hasiacim prístrojom. Deti boli uveličené a s nadšením všetko sledovali.

VÝSTAVA MsDK – FAREBNÉ PREMENY

Dňa 15. 05. 2013 sme sa zúčastnili výstavy v MsDK, kde sme si prezerali maturitné práce žiakov SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Navštívili sme aj galériu výtvarných prác mladej výtvarníčky M. Štecovej, pozreli sme si grafickú tvorbu rôznych vranovských umelcov a fotografiami vo vestibule sme si priblížili spoluprácu umelcov z Vranova a poľského Rzesowa. Nakoniec sme sa v meste občerstvili zmrzlinou.

GAŠTANČEK

24. 05. 2013 v piatok sme boli v Estrádnej sále MsDK na Medzinárodný festival Gaštanček 2013. Vystúpilo 6 slovenských a 5 poľských speváčok, ktoré súťažili v speve.