Akcie za 3. štvrťrok 2012

Canisterapia v Kamenici nad Cirochou

Už skoro tradične sa každoročne zúčastňujeme výcviku nových psov určených na canisterapiu. Tohto roku to bolo v Kamenici nad Cirochou, kde za prítomnosti celého radu odborníkov - canisterapeutov, fyzioterapeutov, psychológov, špeciálnych pedagógov a iných odborníkov sme absolvovali individuálnu i skupinovú terapiu. Deti pekne spolupracovali a jednotlivé cvičenia zvládali bez problémov. K psom majú veľmi blízky vzťah, ktorý ich motivuje k stále väčšej pohybovej či inej zmysluplnej aktivite. V canisterapii budeme pokračovať individuálnou formou v našom zariadení.

Návšteva Kauflandu vo Vranove

V rámci skvalitnenia bežného života v zariadení, ako aj za účelom spoznávania okolia sme navštívili nákupné centrum Kaufland. Prešli sme jednotlivé oddelenia, kde sme pomenovávali konkrétne potraviny a výrobky, z ktorých sme si vybrali malé občerstvenie (pečivo), ovocie a vodu. Nákup sme spoločne naložili na pás a zaplatili. Oddýchli sme si v blízkej záhradnej reštaurácii, kde sme sa občerstvili kofolou a pečivom z Kauflandu. Ako bonus deti dostali sladkú pozornosť od majiteľa reštaurácie, za ktorý sa všetci poďakovali a peši sme sa vrátili do zariadenia. Z výletu boli všetci nadšení.

Ergoterapia v keramickej dielni v KS

Stalo sa už pravidelnosťou, že v stredu trávime čas v Krízovom stredisku v Čemernom. Naša návšteva spočíva však v práci, ktorá je pre nás úplnou novinkou. Zapojili sme sa do práce s hlinou. Pani keramikárka nás oboznámila s prácou na hrnčiarskom kruhu, ako sa ovláda a taktiež nám ukázala nádherné výtvory, ktoré vychádzajú spod jej šikovných rúk. Každý z nás mal možnosť vyskúšať si prácu pri kruhu. Pomocou pani keramikárky vychádzali z hrnčiarskeho kruhu naše prvé diela. Táto práca si vyžaduje množstvo trpezlivosti. Ďalšou činnosťou, ktorú sme si mohli vyskúšať bolo pletenie košíkov z prútia. Deti podávali jednotlivé prútky a takisto si vyskúšali nasádzanie prútikov do spodnej šablóny. Z vykonávaných činností mali deti veľkú radosť a boli hrdí na svoje výrobky.

Vranovský jarmok

Tradičný letný jarmok sme navštívili v mesiaci august. Aj napriek tomu, že počasie nám veľmi neprialo, obhliadli sme všetky stánky, v ktorých predávajúci ponúkali svoj vystavený tovar. Každého z nás zaujalo niečo iné. Najväčšou radosťou však bolo posedenie v cukrárni, kde sme si pochutnali na výborných koláčikoch a osviežili sa sladkou limonádou.

Výlet vo Vyšnom Kazimíri

Ako každé leto, aj v tomto roku sme pripravili deťom príjemný relaxačný pobyt v Kazimíri. Tety kuchárky ráno navarili výborný guľáš, ktorý sme vzali so sebou na výlet. Deti mali možnosť pripraviť si opekačku, niektorí pomáhali pri príprave dreva, iní zase pri príprave špekačiek a zeleniny. Zapojili sa aj do samotnej opekačky. Po chutnom obede sme sa prešli do blízkej dediny, niektorí relaxovali pri vode, iní trávili čas loptovými hrami a počúvaním rozprávky. Slniečko sa na nás celý deň usmievalo a spríjemňovalo nám deň svojimi lúčmi.

Canisterpia

Po prázdninách sme sa znova stretli s našimi obľúbenými psíkmi, ktorí nám veľmi napomáhajú pri našom motorickom a inom napredovaní. Všetky deti ich už netrpezlivo očakávali vonku, kde sa konala aj prvá časť canisterapia- skupinová. Pozostávala zo známych detských hier. Všetky deti mali možnosť si pritúliť psíkov, pohladiť, ľahnúť si k nim. V druhej individuálnej časti- individuálnej terapii, ktorá sa konala v interiéri zariadenia sa deti okrem iného oznámili aj s novým terapeutickým pomocníkom - kocúrom Tomášom, ktorému sa deti mimoriadne tešili.