Vystúpenie detí v MsDK vo Vranove n/T

S deťmi sme sa zúčastnili kultúrneho programu, ktorý si pripravili deti CZŠ sv. Jána Pavla II. z Hencoviec. Vystúpenie sa konalo v MsKD vo Vranove n/T, kde boli pozvané aj iné handicapované deti a deti zo ŠZŠ. Program bol pripravený ako prejav spolupatričnosti a otvorenosti voči handicapovaným a sociálne znevýhodneným deťom. Došli sme služobným autom. Vystúpenie trvalo asi jednu hodinu, po vystúpení sme šli s deťmi na prechádzku do mesta a navštívili sme aj cukráreň, kde sme si dali zmrzlinu. Naspäť sme sa vrátili na obed služobným autom. Deťom sa program aj prechádzka veľmi páčili a tešia sa na ďalšiu podobnú akciu.