Vianočná besiedka

Dňa 16. 12. 2011 sme ukončili a oslávili koniec roka 2011 pripraveným programom a prítomným Mikulášom. Deti si pripravili vianočný program v podobe „Hviezd“, ktoré prinášajú lásku, pokoj, radosť, pokoru, službu... Pozvanie prijali aj rodičia a známi našich prijímateľov, ktorí boli milo prekvapení a prejavili veľký obdiv a radosť z vystúpenia ich detí. Celú vianočnú akciu ukončil Mikuláš, ktorý štedro obdaril všetky naše deti, ktoré potom s veľkou radosťou odmenili Mikuláša svojimi básničkami, vinšovačkami a pesničkami. Všetci prítomní si mohli pochutnať na výborných koláčikoch, ktoré pripravili naše deti počas ergoterapie. V závere pani riaditeľka popriala všetkým prítomným príjemné vianočné sviatky.