Valentínsky ples

Dňa 15.2.2011 sme prijali pozvanie na Valentínsky ples ktorý organizoval DSS Podskalka Humenné. Na plese sa zúčastnili klienti z nášho zariadenia, ale aj klienti z rôznych zariadení, ktoré sú v pôsobnosti VÚC Prešov.

Pre klientov bol pripravený bohatý program. Do tanca im hrala skupina Gerok. Počas prestávok vystupoval súbor Kalina, mažoretky a pestrý program predviedli podobe tancov aj klientky DSS-Podskalka. Počas plesu sa losovala tombola, z ktorej si každé dieťa odnieslo nejakú pozornosť. Pre deti boli nachystané rôzne maškrty.

Spoločnosť pri stole nám spestrili klienti zo zariadenia Alia Humenné. Deti sa dobre zabávali, tancovali a spoznali nových kamarátov.