Návšteva knižnice

Dňa 10.3.2011 sme navštívili detskú knižnicu v MsDK, kde pre nás pracovníčky knižnice pripravili veľmi pekný deň. Deti si vypočuli krásnu rozprávku, po ktorej kreslili, čo ich najviac zaujalo z rozprávky.

Nechali sme deťom priestor rozvíjať ich fantáziu. Priestor sme si našli aj na prezeranie kníh a ktoré deti najviac zaujali sme si vypožičali aj do zariadenia. Navštívili sme aj hudobné oddelenie, kde si mohli deti vypočuť rôzne piesne.

Po návšteve knižnice sme šli s deťmi na prechádzku do mesta. Navštívili sme cukráreň, kde si mohol každý vybrať nejaký zákusok, či šľahačku. Deťom sa výlet veľmi páčil.