Návšteva detí v MŠ

Za účelom integrácie sme s deťmi navštívili našich kamarátov (susedov) z materskej školy. Zahrali sme sa spoločne obľúbené hry, zaspievali a zarecitovali básne. Pani učiteľky pre nás pripravili sladkú odmenu.

Táto spoločná akcia nebola prínosom len pre naše deti, ktoré mali obrovskú radosť z nových kamarátov, ale aj pre deti z MŠ, kde sa mohli oboznámiť s tým, ako majú takýmto kamarátom pomáhať, ako sa ku nim správať a v kontakte s nimi sa im nevysmievať.

Kontakt s deťmi s postihnutím má napomáhať odbúravať predsudky. My sme im prejavili vďaku tým, že sme ich pozvali ku nám na karneval, ktorý sa uskutoční vo februári.