Krídla túžby 2011, Prešov

Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu MUDr. Petra Chudíka vyhlásil  1. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY. V Divadle Jonáša Záborského v Prešove boli 21. septembra počas koncertu bez bariér Krídla túžby odovzdané ceny v troch kategóriách. O ocenených rozhodli členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK.

  • Kategória poskytovateľ sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb v Osadnom - ocenenie za výnimočnú kvalitu v sociálnych službách.

  • Kategória zamestnanec u poskytovateľa sociálnych služieb: Mgr. Agnesa Zelená, Denný stacionár v Poprade - ocenená za organizovanie zaujímavých a významných aktivít pre prijímateľov.

  • Kategória prijímateľ sociálnych služieb: Milan Pumpa, DSS Alia Bardejov - ocenený za úspechy v športovej oblasti.

Prešovskému galakoncertu Krídla túžby predchádzalo päť lokálnych koncertov v Bardejove, Humennom, Giraltovciach, Prešove a v Spišskom Podhradí. Na každom lokálnom koncerte hodnotiaca komisia vybrala jedno zariadenie, ktoré s pripraveným programom vystúpilo na slávnostnom odovzdávaní cien. Na veľkej scéne DJZ sa predstavili prijímatelia sociálnych služieb z piatich zariadení: DSS Vranov nad Topľou -  kačací tanec „IL BALLO DEL QUA, QUA“, DSS Spišský Štvrtok - „Zlatá brána otvorená“, DSS v Ličartovce - „Mrázik“, DSS Giraltovce - „Aj my chceme žiť“ a CSS Garden Humenné - „Taká som“.

Pred koncertom bola v DJZ v Prešove otvorená výstava tvorivosti a zručností prijímateľov zariadení sociálnych služieb spojená s predajom. Svoje výrobky ponúklo osem zariadení sociálnych služieb – DSS v Osadnom, DSS v Prešove na Volgogradskej ul., DSS v Spišskom Štvrtku, CSS Garden Humenné, DSS vo Vranove nad Topľou, DSS v Kalinove, DSS v Spišskom Podhradí a DSS v Batizovciach.