Krídla túžby 2011, Bardejov

Dňa 2. septembra sme sa zúčastnili na vystúpení v regionálnom kole „KRÍDLA TÚŽBY“ v Bardejove. Krídla túžby sú pokračovaním „Dňa bez bariér“, na ktorom sa prezentovali jednotlivé zariadenia sociálnych služieb. Akcia sa konala v Základnej umeleckej škole v Bardejove. S pripraveným programom vystúpilo 7 zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti PSK. Poradie zariadení sociálnych služieb, účinkujúcich v programe bolo následovné. V prvej časti programu vystúpili prijímatelia z DSS Dúha Bardejov, ZSS Továrne, Zariadenie pre seniorov Vranov n/T a v závere vystúpili prijímatelia sociálnej služby z nášho zariadenia. Druhú časť programu otvorili prijímatelia sociálnej služby z Hertníka, nasledoval DSS ALIA Bardejov a celé podujatie bolo ukončené vystúpením DSS Legnava. Prijímatelia nášho zariadenia vystúpili s krásnym programom – kačací tanec v talianskej podobe s názvom „IL BALLO DEL QUA, QUA“. Na programe sa zúčastnili prijímatelia sociálnej služby nášho zariadenia, deti z Krízového strediska a vychovávateľky. Naši prijímatelia sociálnej služby boli natoľko úspešní, že ich porota vybrala na postup v lokálnom kole súťaže tvorivosti, „Krídla túžby“. K úspechu prispeli najmä kostýmy, ktoré zhotovili tvoriví zamestnanci spolu s deťmi na úseku výchovy, sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti a dostatok trpezlivosti pri príprave tohto vystúpenia. Naďalej však budeme usilovne pracovať na zdokonalení nášho programu a tešíme sa na ďalšie úspechy našich prijímateľov sociálnych služieb, najmä v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.