Festival kultúrnych činností

Dňa 24. 06. 2011 sme sa zúčastnili festivalu kultúrnych činností DSS Spišského regiónu. Usporiadateľom a hlavným organizátorom bol DSS Spišské Podhradie a festival sa konal na amfiteátri v Spišskom salaši. Program bol rozdelený do dvoch častí a to:
1. časť bola hodnotená porotou , kde súťažiaci boli hodnotení a ocenení a
2. časť bola nesúťažná a mohli sa jej zúčastniť všetky pozvané zariadenia sociálnych služieb.
Po skončení programu bola diskotéka pre všetkých pozvaných v priestoroch amfiteátra. Cestovali sme tam aj späť služobným autom.