Canisterapia Brestov

Dňa 4.5.2011 sme sa zúčastnili na medzinárodnom školení psovodov v Brestove. Klinická psychologička z Prahy so svojou asistentkou fyzioterapeutičkou predviedli niekoľko názorných ukážok a cvičení canisterapie prostredníctvom detí z nášho zariadenia. Tejto akcie sa zúčastnilo 5 detí a traja dospelí z nášho zariadenia. Najväčšou atrakciou bola vlčica, s ktorou majiteľ navštevuje školy prostredníctvom rôznych projektov. Mali sme možnosť spoznávať aj krásnu prírodu v okolí zoznámiť sa so psíkmi rôznych rás. Akcia bola ukončená výborným guľášom, na ktorý nás pozvala majiteľ penziónu,v ktorom prebiehalo školenie. Bol to nielen zaujímavý deň pre detí, ktoré mali obrovskú radosť zo psov, ale najmä pre dospelých, ktorí mali možnosť načerpať mnoho nových odborných poznatkov pre ďalšiu prácu.