Canisterapia

   

V mesiaci október sme mali prvé stretnutie canisterapie po letných prázdninách. Úvodné stretnutie bolo realizované individuálnou formou, s menším počtom účastníkov. Individuálne cvičenia boli zamerané najmä na polohovanie, za účelom celkového uvoľnenia svalstva a rozvíjanie jemnej motoriky. Stretnutia canisterapie budú realizované v pravidelných intervaloch, s rovnakou cieľovou skupinou raz týždenne. Naďalej budeme pokračovať vo vytýčených cieľoch, ktoré sú individuálne pre každého prijímateľa sociálnej služby.