Deň Prešovského kraja, 2011

Dňa 27. 10. 2011 sa uskutočnil „DEŇ PREŠOVSKÉHO KRAJA“. Spolu s 3 prijímateľmi sociálnej služby nášho zariadenia sme navštívili ÚPSK. Vo vestibule budovy ÚPSK bol pripravený kultúrny program, v ktorom sa prezentovali jednotlivé folklórne súbory, s módnou prehliadkou vystúpili žiačky zo SPŠ v Svidníku a kultúrny program obohatili aj prijímatelia sociálnych služieb z CSS Slnečný dom v Prešove a DSS v Prešove svojím spevom a tancom. Jednotlivé poschodia budovy ponúkali množstvo atrakcií, ochutnávky tradičných jedál kraja, ukážky remesiel, ochutnávku ovocných štiav i barmanskú show. Pre návštevníkov boli pripravené prezentácie o VÚC, o cezhraničných programoch, zastúpeniach v Bruseli a mnoho ďalších. Zamestnanci ÚPSK ponúkali účastníkom kvízy a rôzne súťaže, nikto neodišiel bez odmeny. Bol to veľmi príjemne strávený deň s množstvom nových podnetov, poznatkov a zážitkov.