Domov sociálnych služieb, Školská č. 646, 093 02 Vranov nad Topľou

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zriaďuje Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s týmto zákonom a vnútornými predpismi organizácie.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Domov sociálnych služieb
Sídlo: Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO: 00696358
DIČ: 2020635474
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000515110/8180

Kontakt

Domov sociálnych služieb, Školská č. 646
093 02 Vranov nad Topľou

Tel: +4210577590200

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Internetová adresa: www.dssvranov.sk

Kontaktné osoby

PhDr. Silvia Kmecová

Ing. Jozef Ungrady

Výzvy
Správy o zákazkách s nízkou hodnotou