Projekt Individuálneho plánu rozvoja osobnosti v Grantovom programe OPORA - apríl 2012.

V zozname 56 projektov individuálnych plánov rozvoja osobnosti navrhnutých na podporu v celkovej sume 46 720 EUR v grantovom programe OPORA:

S číslom 41 sa nachádzala v zozname aj organizácia Domov sociálnych služieb, Vranov nad Topľou s podporenou sumou 1200,00 €.

Anotácia projektu

Lukáško má 10 rokov, ako 5- mesačný prišiel o sluch, Nepomáha mu ani načúvací prístroj, používa pár prirodzených posunkov. Lukáš býva spolu s rodičmi a 2 súrodencami, je klientom DSS. Rád komunikuje, avšak z nepochopenia inými, je často krát smutný. Výučbou posunkového jazyka a stimulovaním zvyškov sluchu sa Lukáško pripraví na vstup do špeciálnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, s možnosťou ďalšieho vzdelávania.