Dotácia MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - Vybavenie multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN (5 000,- €).

Dotácia MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - rekonštrukcia kúpeľne a sociálneho zariadenia (8 890,- €).

Projekt pod názvom „... dva, tri, štyri, päť, uvaríme všetko hneď!“ bol finančným darom z grantového programu Nadácia Orange Darujte Vianoce.

Pre prijímateľov sociálnych služieb v Útulku vo Vranove nad Topľou boli zakúpené ingrediencií na kapustnicu, pedig na košíky a materiál na vianočné pohľadnice.

Nadácia aktivitu podporila sumou 190 €.

Nadácia Orange podporila projekt "Smutní nebudeme - kamarátstva upevníme" vďaka Grantovému programu pre optimistov. Na výlet (rekreačná oblasť Domaša) pre deti z krízového strediska boli zakúpené pomôcky na arteterapiu, športové lopty, spoločenské hry a vyplatená úhrada za pobyt na chate.

Výška grantu: 200 €.

Dotácia MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb - špeciálne upravené 9 miestne motorové vozidlo (22 992 €).